Tjillskillz Community

Stichting TjillSkillz (2004) richt zich structureel op de creatieve talentontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 13 t/m 25 jaar in West-Friesland (Noord-Holland). 

In 2021 startte Tjillskillz met de pilot 'TS Community'. Daarmee werd, in samenwerking met het maatschappelijk domein, een verdiepingsslag in het aanbod gemakt. Naast creatieve talentontwikkeling biedt Tjillskillz ook ondersteuning bij sociaal emotionele vraagstukken. 

Binnen TS Community slaagt Tjillskillz meer verschillende jongeren te bereiken en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling en zelfredzaamheid in deze maatschappij. 

TjillSkillz


  • Een plek om te ‘Tjillen met je Skillz’; op een plezierige en uitdagende manier je vaardigheden en talenten ontwikkelen op het gebied van spel, muziek, dans, rap en/of zang onder begeleiding van diverse professionele vakdocenten en ervaringsdeskundigen.


  • De basis bestaat uit dans en theater, aangevuld met de kwaliteiten die jongeren in de leeftijd van 14 t/m 23 jaar zelf in huis hebben en die zij zelf wensen te ontwikkelen.


  • TjillSkillz maakt Danstheater producties en zet zich in voor diverse projecten gericht op jongeren en talentenontwikkeling.

Visie 2022-2024

Van 7 september 2022 t/m 31 augustus 2024 zal Stichting Tjillskillz voortbouwen op de behaalde resultaten van de pilot en het project zowel in deelnemersaantallen, aantal samenwerkingspartners als geografisch werkgebied uitbreiden. Daarnaast zal de succesvol geteste methodiek aan de hand van nieuwe inzichten worden gefinetuned. 

Werkwijze 

Tijdens de lessen leren de jongeren zich open te stellen. Het artistieke aspect draagt hier in belangrijke mate aan bij. De jongeren gaan autobiografisch te werk en snijden via de artistieke uitingen thema’s aan als anorexia, huiselijk geweld en school problematiek. Verdere begeleiding is echter vaak nodig en dit overstijgt het gangbare artistieke. 

Het simpelweg doorverwijzen via de sociale kaart, naar hulpinstanties, zorgt vaak voor distantiëring en vertraging in het ontwikkelproces. Het ontwricht de groepsdynamiek welke juist doorslaggevend is in de zelfontplooiing van de jongeren. 

Omgekeerde benadering 

TjillSkillz werkt “in house” samen met professionals uit het sociaal domein. De “omgekeerde benadering” waarbij we de sociale problematiek aanspreken via de artistieke ingang en de jongeren benaderen vanuit hun talenten, is de manier om jongeren te bereiken. Ze worden niet in hokjes geplaatst maar, werken vanuit hun zelf als persoon met een “accountability” naar de groep toe. Een groep waar er geen oordeel heerst en je koppelt word aan een buddy in het buddy systeem. Juist dan kom je tot de kern waar negatieve patronen worden doorbroken. 

Verdieping

Tijdens de pilotfase (spoor 1) van TS Community heeft TjillSkillz onderzocht of het een verdiepingsslag kon maken in de TjillSkillz methode, door: 

1. Een professionele coach toe te voegen

Een professionele coach van het Jongerenloket West-Friesland toe te voegen aan de TjillSkillz groep voor sociale ondersteuning en om:

  • Verbinding te leggen naar hulpverlening/gebiedsteams in geval van psychische klachten, trauma’s, schulden, woonruimte of andere gebieden. Het vinden van een opleiding, werk, huisvesting, het aanvragen van een uitkering;
  • Het werken met het ‘Buddy Systeem’ waarbij peers gekoppeld werden aan TjillSkillerz die nieuw
    zijn binnengekomen of er nog niet zo lang zijn. Dit voor een ondersteuning, begeleiding en groei
    van de jongeren zodat ze een rolmodel hebben om zich aan op te trekken.


2. Een blauwdruk te ontwikkelen

In deze try-out wordt een blauwdruk ontwikkeld, waarbij de “TjillSkillz methode” verrijkt wordt en kan dienen als input voor andere samenwerkende jongerenorganisaties, met als doel deze
samenwerkingen te versterken.

Projectplan TS Community

Created with Sketch.

Evaluatieverslag TS Community Pilot

Created with Sketch.