Stichting TjillSkillz

TjillSkillz
Dans en Theater voor Jongeren

Stichting TjillSkillz werkt aan verbinding, empowerment en zelfontplooiing via dans, theater, rap en spoken-word.

Onze missie

Jongeren een plek geven om te ‘Tjillen met hun Skillz’ zodat ze in hun kracht staan.

TjillSkillz Kids

TjillSkillz Kids start na de herfstvakantie!

TjillSkillz start na de herfstvakantie in samenwerking met de Blauwe Schuit met niet één, niet twee, maar wel DRIE nieuwe cursussen!!

TjillSkillz Kids voor de leeftijd 4-6 jaar, 7-9 jaar en 10-12 jaar. In deze cursus werken we op een plezierige manier met talentontwikkeling vanuit de disciplines Dans en Theater. Inschrijvingen lopen via de Blauwe Schuit.

TjillSkillz

TjillSkillz maakt Danstheater producties en zet zich in voor diverse projecten gericht op jongeren en talentenontwikkeling.

Wij zijn TjillSkillz...

TjillSkillz; Dans en Theater voor jongeren, is een initiatief van Damar Lamers en Angelique van Beckhoven.

TjillSkillz bestaat sinds 2004 en werd in 2007 een stichting die zich specifiek richt op jongeren en hun persoonlijke/ theatrale groei via talentontwikkeling.

TjillSkillz Team
TjillSkillz Team, Divers en Inclusief

Ons Team

Maak kennis met ons divers, inclusief team. Een team ontstaan vanuit verschillende disciplines, ervaringen en opleidingen met allen een passie voor het werken met jongeren. 

We zijn meer dan een groepje experts. We zijn een familie van gelijkgestemden en we gebruiken onze passie en wat we kunnen om echt een verschil te maken.

TjillSkillz Company

TjillSkillz Company

Dit jaar starten we woensdag 8 september bij Wijkcentrum Kersenboogerd! Wil je mee doen? Neem dan snel contact op!

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/5e5db495-6343-4bb1-945c-46e2d80ff45d.

Inhoud tonen

Educatie

Speciaal voor scholen! In een TjillSkillz workshop werken we op een plezierige en uitdagende manier met de vaardigheden en talenten van de deelnemers op het gebied van spel, muziek, dans, rap en/of Spoken Word onder begeleiding van diverse professionele vakdocenten en ervaringsdeskundigen. Neem contact op voor meer informatie en komt te weten bij welke scholen we wat hebben gedaan!

TjillSkillz Workshops

Workhops

TjillSkillz heeft een ervaren groep aan docenten en coaches die door het hele land workshop geven. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze TjillSkillz Methode waar zelfonplooiing, empowerment en zelfvertrouwen centraal staan. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/5e5db495-6343-4bb1-945c-46e2d80ff45d.

Inhoud tonen

Optredens

Elk jaar heeft TjillSkillz weer nieuw materiaal om bij u op te treden. Wilt u geïnspireerd raken of heeft u een speciaal onderwerp wat u onder de aandacht wilt brengen? Neem dan contact met ons op!

Cultuur Hoorn

TjillSkillz is onderdeel van Cultuur Hoorn

Cultuur Hoorn

Onderzoek LKCA: Buitengewoon -  Over de betekenis van kunst en cultuur voor veerkracht van jongeren 

TjillSkillz LKCA Buitengewoon

LKCA - Buitengewoon

Het rapport "Buitengewoon" van het LKCA weergeeft een onderzoek over de betekenis van kunst en cultuur voor de veerkracht van jongeren.

Veel elementen en resultaten komen overeen met hetgeen wat TjillSkillz in haar DNA heeft zitten. 

TjillSkillz LKCA Buitengewoon

Werkzame elementen van cultuur?

In het onderzoek staat bijvoorbeeld de vraag centraal wat de werkzame elementen zijn van culturele activiteiten:

Onderzoeken naar cultuurdeelname en -beleving van (kwetsbare) jongeren geven inzichten in de werkzame elementen van culturele activiteiten. Omdat niet de ‘onmogelijkheden’ maar de ‘mogelijkheden’ centraal staan in de culturele activiteiten, nemen veel (kwetsbare) jongeren graag deel aan de activiteiten

TjillSkillz LKCA Buitengewoon

Voel je vrij door kunst...

Jongeren beoefenen culturele activiteiten als tijdverdrijf/ontspanning, voor zelfexpressie, om te leren en om deel uit te maken van een groep. Jongeren geven aan zich vrij te voelen wanneer ze kunst beoefenen. Ze vinden het daarom noodzakelijk dat er voldoende ruimte is voor eigen inbreng. De werkzame elementen van cultuur voor veerkracht van jongeren, zijn dat jongeren eigenaar zijn van hun eigen leerproces (regie) en dat het exploratieve karakter van de culturele activiteiten ruimte biedt voor identiteitsontwikkeling (zelfreflectie én het gevoel onderdeel te zijn van een groep) en het opdoen van positieve ervaringen.