TjillSkillz
Dans en Theater voor Jongeren

Stichting TjillSkillz werkt aan verbinding, empowerment en zelfontplooiing via dans, theater, rap en spoken-word.

Wij zijn TjillSkillz...

TjillSkillz; Dans en Theater voor jongeren, is een initiatief van Damar Lamers en Angelique van Beckhoven.

TjillSkillz bestaat sinds 2004 en werd in 2007 een stichting die zich specifiek richt op jongeren en hun persoonlijke/ theatrale groei via talentontwikkeling.

TjillSkillz Team
TjillSkillz Company

TjillSkillz Company

Ook dit jaar zijn we weer gestart met een groep jongeren in het wijkcentrum Grote Beer. Wil je mee doen? Neem dan snel contact op!

TjillSkillz Workshops

Workhops

TjillSkillz heeft een ervaren groep aan docenten en coaches die door het hele land workshop geven. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze TjillSkillz Methode waar zelfonplooiing, empowerment en zelfvertrouwen centraal staan. 

Optredens

Elk jaar heeft TjillSkillz weer nieuw materiaal om bij u op te treden. Wilt u geïnspireerd raken of heeft u een speciaal onderwerp wat u onder de aandacht wilt brengen? Neem dan contact met ons op!

TjillSkillz Team, Divers en Inclusief

Ons Team

Maak kennis met ons divers, inclusief team. Een team ontstaan vanuit verschillende disciplines, ervaringen en opleidingen met allen een passie voor het werken met jongeren. 

We zijn meer dan een groepje experts. We zijn een familie van gelijkgestemden en we gebruiken onze passie en wat we kunnen om echt een verschil te maken.

Onderzoek LKCA: Buitengewoon -  Over de betekenis van kunst en cultuur voor veerkracht van jongeren 

TjillSkillz LKCA Buitengewoon

LKCA - Buitengewoon

Het rapport "Buitengewoon" van het LKCA weergeeft een onderzoek over de betekenis van kunst en cultuur voor de veerkracht van jongeren.

Voor TjillSkillz een bevestiging dat we op de goede weg zitten. Veel elementen en resultaten komen overeen met hetgeen wat TjillSkillz in haar DNA heeft zitten. 

TjillSkillz LKCA Buitengewoon

Werkzame elementen van cultuur?

In het onderzoek staat bijvoorbeeld de vraag centraal wat de werkzame elementen zijn van culturele activiteiten:

Onderzoeken naar cultuurdeelname en -beleving van (kwetsbare) jongeren geven inzichten in de werkzame elementen van culturele activiteiten. Omdat niet de ‘onmogelijkheden’ maar de ‘mogelijkheden’ centraal staan in de culturele activiteiten, nemen veel (kwetsbare) jongeren graag deel aan de activiteiten

TjillSkillz LKCA Buitengewoon

Voel je vrij door kunst...

Jongeren beoefenen culturele activiteiten als tijdverdrijf/ontspanning, voor zelfexpressie, om te leren en om deel uit te maken van een groep. Jongeren geven aan zich vrij te voelen wanneer ze kunst beoefenen. Ze vinden het daarom noodzakelijk dat er voldoende ruimte is voor eigen inbreng. De werkzame elementen van cultuur voor veerkracht van jongeren, zijn dat jongeren eigenaar zijn van hun eigen leerproces (regie) en dat het exploratieve karakter van de culturele activiteiten ruimte biedt voor identiteitsontwikkeling (zelfreflectie én het gevoel onderdeel te zijn van een groep) en het opdoen van positieve ervaringen.

Onze Partners en Sponsors

Prins Bernard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn

Stichting Netwerk

Stichting Netwerk Hoorn

Back on Track

Back On Track

Mr Sporken Design

Mr. Sporken Design

Joia Mendes

JOIA MENDES Fotografie