Stichting TjillSkillz

TjillSkillz
Dans en Theater voor Jongeren

Stichting TjillSkillz werkt aan verbinding, empowerment en zelfontplooiing via dans, theater, rap en spoken-word.

ARTisTS'23 - KOMPASSIE

De maar liefst 14 getalenteerde jongeren van TjillSkillz hebben, onder de bezielende leiding van hun coaches, keihard gewerkt aan een 'eigenwerk' stuk. Dit stuk was op 4 en 5 februari 2023 live te aanschouwen in theater het Pakhuis in Hoorn, tijdens de overkoepelende voorstelling 'ARTisTS'23 - Kompassie'. 


GROEIPIJN

Op zaterdag 25 juni 2022 traden de jongeren van Stichting TjillSkillz op in het Tabor College Werenfridus met hun eindvoorstelling genaamd ‘Groeipijn’.

In deze voorstelling laten de jongeren via Dans, Theater, Rap en Spoken Word zien wat tweestrijd en ouder worden met zich mee brengt. Waarom doet groei-pijn?

Naast de hoofdact van TjillSkillz waren er 2 gastoptredens. De jongeren van Back on Track 2022 en het danscollectief Rorchach.

Makers: Claudio Magaña Torres, Gioacchino Mokkum, Mariëm Zian, Stephen Schoonhoven, Vain Thurnim ism de spelers

Spelers: Whitney de Brito, Amber Alma, Arike Adisa, Svea Hoek, Susanne van der Klok, Dominique van Schouwen, Freerk Lenselink, Hobbit Jurriaans, Wietse Groot, Alicia Hoedt, Koen Alma, Gio Mokkum.

Onze missie

Jongeren een plek geven om te ‘Tjillen met hun Skillz’ zodat ze in hun kracht staan.

TjillSkillz

TjillSkillz maakt Danstheater producties en zet zich in voor diverse projecten gericht op jongeren en talentenontwikkeling.

Wij zijn TjillSkillz...

TjillSkillz; Dans en Theater voor jongeren, is een initiatief van Damar Lamers en Angelique van Beckhoven.

TjillSkillz bestaat sinds 2004 en werd in 2007 een stichting die zich specifiek richt op jongeren en hun persoonlijke/ theatrale groei via talentontwikkeling.

TjillSkillz Team

Ons Team

Maak kennis met ons divers, inclusief team. Een team ontstaan vanuit verschillende disciplines, ervaringen en opleidingen met allen een passie voor het werken met jongeren. 

TjillSkillz Company

TjillSkillz Company

Dit jaar starten we woensdag 8 september bij Wijkcentrum Kersenboogerd! Wil je mee doen? Neem dan snel contact op!

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Educatie

Speciaal voor scholen! In een TjillSkillz workshop werken we op een plezierige en uitdagende manier met de vaardigheden en talenten van de deelnemers op het gebied van spel, muziek, dans, rap en/of Spoken Word onder begeleiding van diverse professionele vakdocenten en ervaringsdeskundigen. Neem contact op voor meer informatie en komt te weten bij welke scholen we wat hebben gedaan!

TjillSkillz Workshops

Workhops

TjillSkillz heeft een ervaren groep aan docenten en coaches die door het hele land workshop geven. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze TjillSkillz Methode waar zelfonplooiing, empowerment en zelfvertrouwen centraal staan. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Optredens

Elk jaar heeft TjillSkillz weer nieuw materiaal om bij u op te treden. Wilt u geïnspireerd raken of heeft u een speciaal onderwerp wat u onder de aandacht wilt brengen? Neem dan contact met ons op!

Cultuur Hoorn

Cultuur Hoorn

TjillSkillz is onderdeel van Cultuur Hoorn

Onderzoek LKCA: Buitengewoon -  Over de betekenis van kunst en cultuur voor veerkracht van jongeren 

TjillSkillz LKCA Buitengewoon

LKCA - Buitengewoon

Het rapport "Buitengewoon" van het LKCA weergeeft een onderzoek over de betekenis van kunst en cultuur voor de veerkracht van jongeren.

Veel elementen en resultaten komen overeen met hetgeen wat TjillSkillz in haar DNA heeft zitten. 

TjillSkillz LKCA Buitengewoon

Werkzame elementen van cultuur?

In het onderzoek staat bijvoorbeeld de vraag centraal wat de werkzame elementen zijn van culturele activiteiten:

Onderzoeken naar cultuurdeelname en -beleving van (kwetsbare) jongeren geven inzichten in de werkzame elementen van culturele activiteiten. Omdat niet de ‘onmogelijkheden’ maar de ‘mogelijkheden’ centraal staan in de culturele activiteiten, nemen veel (kwetsbare) jongeren graag deel aan de activiteiten

TjillSkillz LKCA Buitengewoon

Voel je vrij door kunst...

Jongeren beoefenen culturele activiteiten als tijdverdrijf/ontspanning, voor zelfexpressie, om te leren en om deel uit te maken van een groep. Jongeren geven aan zich vrij te voelen wanneer ze kunst beoefenen. Ze vinden het daarom noodzakelijk dat er voldoende ruimte is voor eigen inbreng. De werkzame elementen van cultuur voor veerkracht van jongeren, zijn dat jongeren eigenaar zijn van hun eigen leerproces (regie) en dat het exploratieve karakter van de culturele activiteiten ruimte biedt voor identiteitsontwikkeling (zelfreflectie én het gevoel onderdeel te zijn van een groep) en het opdoen van positieve ervaringen.