Onderzoek LKCA

Buitengewoon -  Over de betekenis van kunst en cultuur voor veerkracht van jongeren 


Het rapport "Buitengewoon" van het LKCA weergeeft een onderzoek over de betekenis van kunst en cultuur voor de veerkracht van jongeren. 
Veel elementen en resultaten komen overeen met hetgeen wat TjillSkillz in haar DNA heeft zitten. 

Werkzame elementen

In het onderzoek staat bijvoorbeeld de vraag centraal wat de werkzame elementen zijn van culturele activiteiten:

Onderzoeken naar cultuurdeelname en -beleving van (kwetsbare) jongeren geven inzichten in de werkzame elementen van culturele activiteiten. Omdat niet de ‘onmogelijkheden’ maar de ‘mogelijkheden’ centraal staan in de culturele activiteiten, nemen veel (kwetsbare) jongeren graag deel aan de activiteiten

Voel je vrij

Jongeren beoefenen culturele activiteiten als tijdverdrijf/ontspanning, voor zelfexpressie, om te leren en om deel uit te maken van een groep. Jongeren geven aan zich vrij te voelen wanneer ze kunst beoefenen. Ze vinden het daarom noodzakelijk dat er voldoende ruimte is voor eigen inbreng. De werkzame elementen van cultuur voor veerkracht van jongeren, zijn dat jongeren eigenaar zijn van hun eigen leerproces (regie) en dat het exploratieve karakter van de culturele activiteiten ruimte biedt voor identiteitsontwikkeling (zelfreflectie én het gevoel onderdeel te zijn van een groep) en het opdoen van positieve ervaringen.